PRIVACYBELEID

De Aanbieder hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacybeleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene en Specifieke Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden van de Aanbieder. U erkent dat de Aanbieder in verband met de Service "persoonlijke informatie", "financiële informatie" of "demografische en gebruiksinformatie" ("de Informatie") kan verzamelen en bewerken. Door gebruik te maken van de Service van de Aanbieder stemt u in met dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen gebruik te maken van onze Service. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald, zijn de Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid van toepassing op alle nieuwe applicaties, waarmee de huidige Service wordt uitgebreid of verbeterd. Het is daarom raadzaam om deze bladzijden regelmatig te lezen. Deze website en wapsite (de "Sites") zijn eigendom van en worden beheerd door de Aanbieder ("wij" of "ons").

Wijzigingen van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Aangezien alle wijzigingen op deze pagina's zullen worden doorgevoerd, raden wij u aan deze pagina's regelmatig door te lezen. Uw voortdurend gebruik van de Service en het gebruik van de eventuele uitbreidingen en verbeteringen hiervan houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Service.

De informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen en verwerken "persoonsgegevens" (gegevens die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, zoals uw volledige naam, (post)adres, telefoonnummer, e-mail adres en MSISDN ('mobile station integrated services digital network number') en/of gegevens met betrekking tot de SMS berichten ontvangen door of verzonden door Aanbieder, "financiële gegevens" (zoals credit card nummers, informatie over uw bankrekeningnummers of wachtwoorden) of "demografische en gebruiksgegevens" (informatie die u verstrekt, of die wij verzamelen, die persoonlijk noch financiëel van aard is maar noodzakelijk is voor een goede werking van en de betaling voor onze Service, zoals de aard van de Service, het merk en type van uw mobiele telefoon, de data van aanvang, het einde en de duur van uw gebruik van de Service, het type browser dat u gebruikt, web browsing patronen en uw IP adres), samenhangend met de Service. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens, uw financiële gegevens en/of uw demografische en gebruiksgegevens ("de Gegevens") door te geven aan uw mobiele netwerk aanbieder en/of uw gateway service aanbieder om de incasso van verschuldigde bedragen te waarborgen. Zulke informatie verzameld door de Aanbieder mag worden bewaard en verwerkt in het land waar de Aanbieder of de met hem in een groep verbonden ondernemingen voorzieningen hebben getroffen. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met een grensoverschrijdende uitwisseling van uw Gegevens.

16 + of ouder

De Service noch de Sites zijn bedoeld voor het gebruik door kinderen. Het kan voorkomen dat wij zonder hiervan op de hoogte te zijn persoonsgegevens hebben verzameld van gebruikers die nog niet de leeftijd hebben bereikt die is genoemd in de Specifieke Voorwaarden . Deze gegevens zullen worden verwijderd.

Hoe wij uw Gegevens gebruiken

De Aanbieder voorziet u van een uitgebreid aanbod van online en mobiel entertainment en informatieve content via de Service. Wij zullen persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van het aanbieden van onze Service en voor onze Klantenservice. Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw transacties te verwerken en voor het verzenden van aanbiedingen, verbeteringen en ter promotie van onze Service via SMS berichten en via de Sites. Tenzij u ons uitdrukkelijk aangeeft dit niet te doen, mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over onze diensten, producten, aspecten van de Service waarvan wij menen dat u daarin geinteresseerd bent of voor andere doeleinden die van tijd tot tijd uiteengezet worden. Wij mogen ook uw persoonsgegevens gebruiken om met u in contact te komen over het gebruik van onze Sites of wijzigingen in ons privacybeleid, Copyrightbeleid, de Algemene en Specifieke Voorwaarden of andere voorwaarden die betrekking hebben op onze relatie met u en het gebruik van onze Sites. Voorts mogen wij de Gegevens gebruiken ter verbetering van onze content en navigatie op onze Sites of voor andere interne doeleinden. Ten slotte behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens met andere zakelijke partners te delen die contact met u willen opnemen met betrekking tot hun producten en diensten en die u wellicht de gelegenheid willen bieden om deze producten en diensten aan te schaffen. SOMMIGE LANDEN STAAN ONS NIET TOE RECLAMEBOODSCHAPPEN AAN U TE ZENDEN ZONDER UW VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING. DERHALVE KAN HET ZIJN DAT HET HIERBOVEN GESTELDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

Indien u kiest voor een 'opt-out' met betrekking tot het door ons delen van persoonsgegevens met zakelijke partners voor commerciële doeleinden, verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken op het moment dat u ons de persoonsgegevens verstrekt. In het geval dat u zich op een later moment bedenkt, kunt u een e-mail sturen naar het adres dat is genoemd op de Sites of via de Service aan u is kenbaar gemaakt. U kunt ons ook bellen op ons Servicenummer, dat u kunt vinden in de Specifieke Voorwaarden, waarna wij niet langer persoonsgegevens zullen delen met derden. Wij willen u er graag op wijzen dat verwijderingen van uw persoonsgegevens of wijzigingen in uw voorkeur niet direct van kracht zullen zijn. Wij gebruiken niet-tot een persoon herleidbare gegevens voor interne doeleinden en om ons te helpen bij het aanbieden van de Service en voor de interactie met bezoekers van onze Sites. Wij behouden ons ook het recht voor om niet-tot een persoon herleidbare gegevens te individualiseren en de Service aan te passen voor u en u doelgerichte advertenties gebaseerd op 'keyword searches' te sturen. Ook mogen wij de Gegevens die wij verzamelen van derden of algemeen beschikbare gegevens combineren met uw Gegevens.

Wanneer u zich aanmeldt voor de Service of voor het gebruik van andere aspecten van de Service, verzamelen wij uw mobiele telefoonnummer en de identiteit van uw mobiele netwerk aanbieder. Door gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in dat wij onze partners en derde partijen voorzien van uw mobiele telefoon nummer indien zulks noodzakelijk is voor het verwerken van uw transacties. Deze derde partijen kunnen bestaan uit mobiele netwerk aanbieders en/of gateway service aanbieders die door de Aanbieder worden gebruikt om de transactie te verwerken. Wij mogen door ons ingehuurde derde partijen gebruiken om ons te helpen om de Service aan u te bewerkstelligen, zoals de authorisatie van uw transacties en wij mogen deze gegevens delen met deze partijen voor gelimiteerde doeleinden. Indien wij worden verkocht aan of fuseren met een ander bedrijf of wij worden failliet verklaard, zullen sommige of alle over u verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een derde partij. Ten slotte mogen wij uw gegevens aan bepaalde partijen verstrekken wanneer de wet dit vereist of wanneer op deze wijze de veiligheid van de Aanbieder of gebruikers van de Service wordt gewaarborgd.

Cookies

Om uw ervaringen met de Sites te bevorderen, kunnen wij gebruik maken van "cookies" op de Sites. Cookies zijn bestanden die wij overbrengen naar de hard drive van uw computer via onze Web browser om onze systemen in staat te stellen uw browser te herkennen en om uw computer van bepaalde kenmerken te voorzien. Cookies alleen kunnen ons niets vertellen over uw e-mail adres of andere persoonsgegevens, tenzij u ervoor kiest om ons te voorzien van deze gegevens, bijvoorbeeld door middel van het registreren via de Sites. Echter, indien u eenmaal klant van ons bent en u onze Sites voorziet van persoonsgegevens, zullen deze gegevens worden gelinkt aan de data die bewaard zijn in de cookie. Wij gebruiken derhalve cookies om uw gebruik van de Sites te ondersteunen en ter verbetering van de content en Services op onze Sites. Zo kunnen wij bijvoorbeeld cookies gebruiken om het bezoek aan onze Sites te personificeren (bijvoorbeeld om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze Sites). U kunt uw browserinstellingen wijzigen waardoor cookies van ons of andere websiteaanbieders zullen worden geweigerd. Raadpleeg de "Help" afdeling van uw browser voor meer informatie. Echter, wij wijzen u erop dat sommige pagina's van onze Sites alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies of soortgelijke bestanden en u dient zich er van bewust te zijn dat het blokkeren van cookies of soortgelijke bestanden kan voorkomen dat u toegang heeft tot sommige van onze content of Services.

Links

De Sites kunnen links bevatten naar andere websites. De Aanbieder heeft geen controle over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid daarvan of voor de content, advertenties, producten of ander materiaal dat is opgeslagen op deze websites. De Aanbieder kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden, direct of indirect, voor enige schade of verlies ten gevolge van of toegebracht door een andere gebruiker met betrekking tot het vorenstaande. Uw toegang tot en gebruik van de gelinke websites, inclusief de hierop aanwezige content, is geheel voor uw eigen risico.

Veiligheid

De bescherming van uw gegevens is van groot belang voor ons. Wij gebruiken de beste industriële technologie om de veiligheid van uw informatie te waarborgen. Helaas kan er geen 100% zekerheid worden geboden dat de dataoverdracht via het Internet en via het mobiele communicatie netwerk veilig is. Het gevolg hiervan is, hoewel wij er alles aan zullen doen om uw informatie te beschermen, dat wij niet kunnen garanderen dat de informatie die u verzendt via ons volledig is beveiligd.

Toegang tot uw informatie

De Aanbieder geeft u de gelegenheid om uw persoonlijke informatie die u aan ons heeft aangeleverd te herzien of te verwijderen of uw voorkeuren te wijzigen door middel van het zenden van een e-mail aan het adres dat is genoemd in de Specifieke Voorwaarden , waarin u aangeeft of u uw gegevens wilt laten verwijderen uit onze database, of u een opt-out van communicatie van ons wenst of als u een opt-out wenst van de communicatie van derde partijen. U kunt ons ook bereiken op het Servicenummer, dat u aantreft in de Specifieke Voorwaarden . De verwijdering van gegevens of de opt-out van ontvangst van communicatie van de Aanbieder of derde partijen zullen ervoor zorgen dat de data alleen verwijderd zullen worden uit onze database met als doel het stopzetten van toekomstige communicatie van ons en van deze derde partijen. Deze verwijderingen hebben geen betrekking op de informatie die reeds is verzameld en die wellicht al is gedeeld met derde partijen, op een wijze zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij adviseren u om direct contact op te nemen met deze derde partijen voor de verwijdering van persoonlijke gegevens die zij wellicht gebruiken om met u in contact te komen

Contact

U kunt contact met ons opnemen over alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid. Tel Nr: 3228800398 Email: belgie@mob.support